Badania

W laboratorium można przeprowadzać badania w następujących dziedzinach:

 

Fizjologia
Biomechanika

Antropometria
Psychologia
Biologia
Genetyka

Szczegółowy zakres badań

Badania można zamawiać poprzez formularz na stronie wg załączonego regulaminu laboratorium.

Poniższe materiały dostępne są dla pracowników AWFiS zabezpieczone hasłem. Hasło można uzyskać u pracowników laboratorium.