Monitorowanie sportowców

Pełne zestawy testów i pomiarów jakie są obecnie stosowane we współczesnym sporcie.

Głównym nurtem są  badania sportowców różnych dyscyplin, których można kompleksowo monitorować podczas wysiłku oraz określić ich poziom wytrenowania pod kątem fizjologicznym, biomechanicznym czy psychomotorycznym.

Obecnie laboratorium to obiekt dwupoziomowy. Na dolnym poziomie znajduje się m.in. Biodex System 4 Pro., dwa ergospirometry firmy Jaeger – stacjonarny Oxycon Pro oraz mobilny Oxycon Mobile. Zawodnicy do badań wydolnościowych mają do dyspozycji bieżnię h/p/cosmos/saturn z regulacją prędkości w zakresie 0-40 km/h i nachylenia 0-25%.  Do diagnostyki i analizy postawy ciała oraz kształtu i zakresu ruchomości kręgosłupa służą urządzenia firmy Zebris., InBody720. Jest to jedyne urządzenie do pomiaru składu ciała, które przedstawia wartości impedancji 5 części ciała i wykorzystuje 6 różnych częstotliwości (1 kHz, 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1000 kHz). Laboratorium wyposażone jest w zestaw narzędzi do pomiarów antropologicznych – profesjonalne goniometry i inklinometr mechaniczny. Narzędzia te służą do pomiaru krzywizn ciała i zakresu ruchu w stawach.

Do pomiaru izometrycznego zakresu siły uścisku dłoni służy dynamometr hydrauliczny Saehan.

Do rejestracji wysiłków startowych i obciążeń treningowych w grach zespołowych służą 3 zestawy Polar Team System, składające się z nadajników dla 10 zawodników, interfejsu – ładowarki do przekazu danych do komputera i zasilacza. Nadajniki posiadają pamięć 11 godzin. Pamięć z nadajników przesyłana jest do programu komputerowego do analizy. W programie istnieje możliwość równoczesnej analizy zapisu tętna wszystkich zawodników biorących udział w treningu lub zawodach i tym samym porównywania reakcji każdego z nich na obciążenia organizmu wysiłkiem fizycznym. System ten nie wymaga używania odbiorników na ręce zawodnika i likwiduje zakłócenia zewnętrzne wywołane np. polem magnetycznym.

Do kontroli obciążenia w sportach indywidualnych służy 30 zestawów monitorów serca Polar 400cx.