Diagnozowanie układu ruchu

 

Badania w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji i szeroko rozumianej kultury fizycznej.

Laboratorium wyposażone jest w zestaw narzędzi do pomiarów antropologicznych – profesjonalne goniometry i inklinometr mechaniczny. Narzędzia te służą do pomiaru krzywizn ciała i zakresu ruchu w stawach.

Przenośny tester unerwienia dłoni WEST pozwala na obiektywne badanie czucia dłoni za pomocą 5 monofilamentów, które są skalibrowane do przyłożonej siły w gramach w wielkościach: 0.07, 0.2, 2, 4, 2/3.

Do pomiaru izometrycznego zakresu siły uścisku dłoni służy dynamometr hydrauliczny Saehan.

 

 

System PELETON plus służy do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej lub rehabilitacji ruchowej. System gwarantuje każdemu pacjentowi wchodzącemu w skład grupy treningowej indywidualny tok ćwiczeń, nadzór medyczny w trakcie przeprowadzania treningu, tworzenie dokumentacji treningu rehabilitacyjnego i dołączanie jej do indywidualnej bazy danych pacjenta. System zwiększa komfort pracy osób prowadzących trening, automatyzując wykonanie wielu niezbędnych czynności, m.in. wykorzystując czytnik kart chipowych, kojarząc pacjentów z zadajnikami obciążenia. Na system PELETON plus składa się centralne stanowisko sterujące z dwoma monitorami LCD oraz 8 zadajników wysiłku w postaci cykloergometrów ERM-200 i bieżni ERT-200 oraz bezprzewodowych modułów EKG.

 

Przykładowe projekty to m.in.: ćwiczenia fizyczne kobiet w ciąży, aktywność dzieci otyłych, nordic walking a osteoporoza i upadki u kobiet w wieku pomenopauzalnym.