Współpraca naukowa

Współpraca ze specjalistami i naukowcami w wielu dziedzinach i z różnych ośrodków naukowych.

W laboratorium można przeprowadzać badania w następujących dziedzinach: fizjologia (testy wydolności), biomechanika (pomiary siły mięśniowej w statyce i dynamice, pozycjonowanie zawodnika na polu gry, rejestracja ruchu w 3D, pomiar siły reakcji podłoża), antropometria (pomiary ciała, określenie składu ciała), psychologia

Do badań psychologicznych i psychomotorycznych laboratorium zakupiło Wiedeński system testów. Jest to nowoczesny i zaawansowany system komputerowych testów które pomagają w diagnozowaniu w obszarach, takich jak: psychologia sportu, psychomotoryka, diagnoza zdolności, psychologia pracy i organizacji, poradnictwo edukacyjne i zawodowe, psychologia zdrowia, psychologia wychowawcza, psychologia medyczna i farmakologiczna, psychologia kliniczna, neuropsychologia.