Chronometr

Pomiar czasu przy pomocy 10 fotokomórek z dokładnością do 1ms