Badania

W laboratorium można przeprowadzać badania w następujących dziedzinach:

 

Fizjologia

–  Wydolność tlenowa. Metoda pośrednia. Test PWC170

– Wydolność tlenowa. Metoda bezpośrednia. Stopniowany wysiłek „do wyczerpania”.

– Wydolności beztlenowa. Test Wingate (30 sekund)

Biomechanika

– siły mięsniowe w statyce i dynamice

– Siła izometryczna ręki. Ścisk dynamometru ręcznego (HGR – Hand Grip), EUROFIT.

– rejestracja ruchu w 3D

– siły reakcji podłoża

– Zdolności siłowo – szybkościowe kończyn dolnych (skoczność i moc maksymalna). Wyskoki pionowe na platformie dynamometrycznej.

Antropometria

– pomiary ciała w pełnym zakresie

– Sprawność funkcji układu oddechowego. Spirometria statyczna i dynamiczna.

Psychologia

– testy WST

Biologia
Genetyka

 

Szczegółowy zakres badań

Badania można zamawiać poprzez formularz na stronie wg załączonego regulaminu laboratorium.

Poniższe materiały dostępne są dla pracowników AWFiS zabezpieczone hasłem. Hasło można uzyskać u pracowników laboratorium.