EMG

EMG


Czynność mięśni możemy rejestrować przy pomocy mobilnego i bezprzewodowego systemu pomiaru EMG firmy Noraxon.

tn_P1010154.JPG

 

Noraxon oferuje dwa podstawowe moduły oprogramowania służącego rejestracji i analizie sygnału. Oprogramowanie MyoResearch dostępne jest w wersjach:

 • MyoResearch Master Edition
 • MyoResearch Clinical Applications. 

MyoResearch Clinical Applications – doskonałe narzędzie dla prostej i szybkiej oceny w warunkach klinicznych z gotowymi wzorami badań dla m.in. obręczy barkowej, miednicy, stawów: kolanowego, kręgosłupa

MyoResearch to m.in.:

 • łatwa obsługa z akustyczną podpowiedzią wykonania badania,
 • trening z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej „biofeedback“,
 • synchronizacja z obrazem video,
 • przetwarzanie sygnału w czasie rzeczywistym,
 • automatyczne generowanie raportów klinicznych,

archiwizacja danych i możliwość eksportu do analizy statystycznej.

MyoResearch Master Edition uniwersalne oprogramowanie z pełnym zakresem możliwości analizy zarejestrowanych danych. Przyjazny interfejs prowadzi użytkownika krok po kroku przez poszczególne etapy obróbki danych.
Poszczególne moduły oprogramowania pozwalają na:

 • archiwizacje danych pacjenta i sygnału,
 • kompleksową obróbkę zarejestrowanego sygnału,
 • tworzenie raportu z przeprowadzonego badania w oparciu o dostępne matryce i formy uwzględniające najczęściej analizowane parametry,
 • sprawne przeprowadzenie badania w oparciu o gotowe (lub stworzone przez użytkownika) protokoły kliniczne.

MyoResearch to oprócz standardowej rejestracji sygnału EMG, również możliwości oceny m.in:

 • podstawowych parametrów zarejestrowanego sygnału (wartości szczytowe, uśrednione),
 • symetrii aktywności po stronie chorej i zdrowej,
 • koordynacji pracy grup agonistów i antagonistów dla ruchów prostych i złożonych,
 • normalizacji sygnału EMG np. w trakcie cyklu chodu lub dla innych powtarzalnych czynności ruchowych,
 • spektrum częstotliwości analizowanego sygnału,
 • współczynników zmęczenia podczas czynności ruchowych,
 • timingu aktywizacji pracy określonych grup mięśniowych,
 • zsynchronizowanego sygnału EMG z innymi źródłami sygnału A/D (video, izokinetyka itp.).

Oprogramowanie MyoResearch Master Edition to pełne możliwości prowadzenie treningu z zastępczą informacją zwrotną tzw. biofeedbackiem.

dane ze strony www.technomex.pl

 

unia