amti

AMTI


Platforma dynamograficzna AMTI AccuSway do rejestracji i oceny parametrów pozwalających na analizę równowagi. Możliwość wyposażenia w różne oprogramowanie: Netforce, BioAnalysis, Balance Trainer, Balance Clinic.

Accu Sway - Platforma dynamograficzna do oceny równowagi

AMTI to producent uznanych na całym świecie jako najwyższy standard różnorodnych urządzeń do pomiaru siły, równowagi, odkształceń. Najczęściej rozpoznawaną linią produktów AMTI znajdujących zastosowanie w placówkach medycznych są platformy do badania równowagi i sił reakcji podłoża wraz z współpracującym z nimi oprogramowaniem. Jedną z najczęściej wybieranych przez klientów jest przenośna platforma do oceny równowagi ACCU SWAY.

Platforma ACCU SWAY pozwala na kompletny pomiar obiektywnych parametrów związanych z oceną wychwiań postawy i równowagi. Przyjazne użytkownikowi oprogramowanie służące do zbierania danych (NetForce) i oceny w warunkach klinicznych Bioanalysis, Balance Clinic, Balance Trainer daje ogromne możliwości badawcze i terapeutyczne.

 

Platforma Accu Sway to:

 • pomiar sił (Fx, Fy, Fz) i momentów (Mx, My, Mz) w statyce i dynamice;
 • pomiar parametru środka nacisku stóp na platformę (COP) i wszystkich jego pochodnych;
 • prostota obsługi i instalacji (bezpośrednie podłączenie do portu RS232 komputera stacjonarnego lub laptopa);
 • ułatwione pozycjonowanie pacjenta na platformie z siatką kartezjańską;
 • duża podstawa płyty platformy;
 • możliwość podłączenia zewnętrznego sygnału wyzwalającego;
 • przenośna (waga ok.11,5kg).

Oprogramowanie NetForce do zbierania danych. Oprogramowanie NetForce jest uniwersalnym narzędziem do zbierania, archiwizacji i eksportowania danych uzyskanych z platform i przetworników AMTI. Umożliwia transfer uzyskanych danych w obrębie działających sieci użytkowników, za pomocą podłączenia RS-232 czy innych interfejsów analogowych.

 

Oprogramowanie NetForce to:

 • optymalne rozwiązanie do zbierania i analizy danych uzyskanych podczas oceny chodu i równowagi,
 • możliwość eksportu uzyskanych danych do dalszej analizy statystycznej,
 • synchronizacja do 30 kanałów analogowych,
 • jednoczesna, ciągła wizualizacja sygnału z 12 kanałów podczas zbierania danych, ,/li>
 • przyjazna użytkownikowi forma zapisu badań i danych pacjenta,
 • możliwość synchronizacji zewnętrznego sygnału,

min. wymagania komputera: procesor 400MHz, 128RAM, HD 20MB, Windows 98/Me/2000/XP.

 

Pakiet oprogramowania Balance Clinic oraz Balance Trainer do kompleksowej oceny, badań, rehabilitacji i treningu równowagi w warunkach klinicznych. Oprogramowanie Balance Clinic to narzędzie do kompleksowej oceny równowagi i posturografii z przyjaznym oprogramowaniem kierującym krok po kroku użytkownika przez kolejne etapy testu.

Oprogramowanie Balance Clinic to:

 • baza danych z archiwizacją danych pacjentów i poszczególnych pomiarów,
 • możliwość tworzenia dowolnych protokołów pomiarowych,
 • analiza pojedynczych lub serii testów,
 • eksport danych (dane „surowe”, plik tekstowy ASCII),
 • automatyczna rejestracji płaszczyzny podparcia,
 • automatyczna kalkulacja danych uzyskanych w trakcie testu,
 • pełna analiza informacji o położeniu COP i pochodnych uzyskanych z tego parametru,
 • możliwość synchronizacji zewnętrznego sygnału,
 • możliwość wyboru częstotliwości próbkowania danych,

min. wymagania komputera: procesor 400MHz, 128RAM, HD 20MB, Windows 98/Me/2000/XP.

 

Oprogramowanie Balance Trainer to dodatkowo:

 • różnorodność oznaczania płaszczyzny podparcia dla potrzeb testu i treningu,
 • zastępcza informacja zwrotna tzw. biofeedback w trakcie treningu,
 • możliwość dostosowania parametrów wizualnych celu i przeszkód podczas testu i/lub treningu,
 • przykładowe protokoły testowe i treningowe możliwością dowolnej modyfikacji i wprowadzania własnych,
 • pełna analiza statystyczna dostosowana do wymagań test i/lub treningu z zastępczą informacją zwrotną.

 

Dane techniczne:
Max wartość Fz (N): 800
Max wartość Fx, Fy (N): 80
Max wartość Mz (Nm): 34
Max wartość Mx, My (Nm): 135
Częstotliwość dla Fz: 120Hz
Częstotliwość dla Fx, Fy: 100Hz
Filtr: stały 100Hz
Wymiary (szer x dł x wys w cm): 50x50x4.4
Waga: 11,5kg
Częstotliwość zbierania sygnału: do ustalenia w oprogramowaniu, 50, 100, lub 200 imp/s.
Zasilanie: 12V, DC—zasilacz, 230V/50-60Hz
Wymagania dla komputera (min): System oper. Windows 98; Pentium 450Hz, 64MB RAM, port RS 232
Długość kabla łączącego platformę: 4,5m

Dane ze strony producenta: www.amti.pl

 

unia