spirometr

SPIROMETR


 

Sprawność funkcji układu oddechowego. Spirometria statyczna i dynamiczna.

Prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego warunkuje optymalną wielkość wentylacji płuc i wymiany gazowej, co bezpośrednio wpływa na zdolności wysiłkowe organizmu. Badanie spirometryczne wykonywane jest z wykorzystaniem spirometru Lungtest 1000 (MES, Polska).

• FEV1 (L) – objętość wydechowa w pierwszej sekundzie trwania natężonego wydechu

• VC (L) – pojemność życiowa płuc

• W.T. (%) – wskaźnik Tiffeneau. Wyraża iloraz FEV1 i VC. Jest to najczęściej używany wskaźnik do oceny stopnia drożności drzewa oskrzelowego.

• MEF50 (L/s) – maksymalny przepływ wydechowy przy wydmuchnięciu 50 % FVC. Czułym wskaźnikiem drożności drobnych dróg oddechowych o średnicy poniżej 2 mm.

W pierwszej kolumnie danego wskaźnika (oznaczonej np. FEV1)podany jest wynik uzyskany przez badaną osobę (Akt).

W drugiej kolumnie danego wskaźnika podana jest wartość należna (N), tj. średnia wartość wskaźnika dla osobnika danej płci, w danym wieku i danej wysokości ciała.

• Akt/N – odsetek wartości należnej uzyskany przez badaną osobę.

• P – percentyl (centyl). W ujęciu statystycznym wartość ta wskazuje miejsce w populacji (np. w przypadku, gdy wynik znajduje się na 3 percentylu, oznacza to, że 97 % populacji ma lepsze wyniki). Wyniki w zakresie 3 – 97 centyla, uznawane są za mieszczące się w zakresie normy.

unia