Projekt 1000 genomów

Projekt 1000 genomów

Zapraszamy do uczestnictwa w badaniach.

Zapisy poprzez email: 1000genomow@awf.gda.pl

INFORMACJE OGÓLNE

W ramach Projektu wytworzona zostanie unikatowa baza zwana Genomiczną Mapą Polskiw związku z czym do badań kwalifikowane są osoby pochodzenia polskiego.

Badania obejmują:

Rozszerzone badaniakrwi: morfologia krwi, poziom żelaza, glukozy i kreatyniny, poziom cholesterolu z podziałem na frakcje LDL i HDL, poziom hormonów tarczycy TSH, FT3 i FT4,poziom kortyzolu(na czczo)

Podstawowe badanie moczu(na czczo)

RTG klatki piersiowej w dwóch projekcjach

Testy w Laboratorium Wysiłku Fizycznego AWFiS:

a.Przeprowadzenie szczegółowych analiz składu ciała (bioimpedancja),

b.TestVO2max,

c.TestWingate,

d.Testszybkości reakcji,

e.Test siły uściskudłoni,

f.Pomiarwysokości i mocy wyskoku